loader
Consensus Agreement 702x459 1

Các Nội Dung Chính

Thuật toán đồng thuận Blockchain là gì?

Trong ngữ cảnh tiền điện tử, thuật toán đồng thuận là một yếu tố quan trọng của mỗi mạng blockchain vì chúng chịu trách nhiệm duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống phân tán. Thuật toán đồng thuận đầu tiên được tạo ra là Proof of Work (PoW), được thiết kế bởi Satoshi Nakamoto và được thực hiện trên Bitcoin như một cách để khắc phục lỗi Byzantine.

byzantine

Hệ thống chịu lỗi Byzantine

Giới thiệu

Kể từ khi Bitcoin được tạo ra vào năm 2008 với vai trò như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng, nhiều đồng tiền điện tử khác đã được sinh ra, trong đó mỗi đồng tiền có một cơ chế riêng. Nhưng điểm chung của hầu hết các đồng tiền điện tử chính là blockchain – yếu tố cốt lõi trong kiến trúc.

Ngoài một số ngoại lệ, các blockchain được thiết kế với ý định hướng tới phi tập trung, hoạt động như một sổ cái điện tử được duy trì bởi một mạng lưới các nút máy tính phân tán. Vì lý do này, công nghệ blockchain cho phép tạo ra các hệ thống kinh tế phi ủy thác, nơi các giao dịch tài chính minh bạch và đáng tin cậy có thể được thực hiện mà không cần trung gian. Các đồng tiền điện tử đang được áp dụng như một giải pháp thay thế khả thi cho các hệ thống thanh toán và ngân hàng truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào sự ủy thác.

Cũng giống như hầu hết các hệ thống tính toán phân tán, những người tham gia mạng lưới tiền điện tử cần phải đồng ý về trạng thái hiện tại của blockchain, và đó là cái mà chúng ta gọi là sự đồng thuận. Tuy nhiên, việc đạt được sự đồng thuận trên mạng lưới phân tán một cách an toàn và đáng tin cậy không phải là một điều dễ dàng.

Vậy thì làm thế nào một mạng lưới phân tán gồm các nút máy tính đạt được sự đồng thuận khi xử lý một quyết định, nếu một số các nút trong đó có khả năng là sẽ thất bại hoặc không đáng tin? Đây là câu hỏi cơ bản của vấn đề được đặt tên là bài toán các vị tướng Byzantine, từ đó làm khai sinh ra khái niệm về hệ thống chịu lỗi Byzantine.

Bài toán các vị tướng Byzantine là gì?

Tóm tắt ngắn gọn, Bài toán các vị tướng Byzantine, được đưa ra vào năm 1982, mô tả một bài toán logic song đề. Bài toán mô tả việc một nhóm các vị tướng Byzantine gặp các vấn đề về liên lạc khi cố gắng đạt sự đồng thuận về bước đi tiếp.

Bài toán giả định rằng mỗi tướng có quân đội riêng và mỗi tướng đóng quân ở các địa điểm khác nhau xung quanh thành phố mà họ dự định tấn công. Các tướng phải đồng thuận về việc tấn công hoặc rút lui. Vấn đề tấn công hay rút lui không quan trọng mà là sự đồng thuận của tất cả các tướng, tức là, đồng thuận về một quyết định chung để cùng phối hợp thực hiện.

Do đó, chúng ta có thể xem xét các mục tiêu sau:

  • Mỗi tướng phải quyết định: tấn công hoặc rút lui (có hay không);

  • Không thể thay đổi quyết định sau khi đưa ra;

  • Tất cả tướng phải nhất trí về một quyết định giống nhau và tiến hành đồng bộ với nhau.

Các vấn đề liên lạc như đề cập ở trên liên quan đến thực tế là một tướng chỉ có thể giao tiếp với các tướng khác thông qua các thông điệp được chuyển đi bởi lính đưa tin. Vấn đề trọng tâm của bài toán các vị tướng Byzantine ở đây là các thông điệp có thể bị chậm, hủy hoặc mất.

Ngoài ra, ngay cả khi xét rằng thông điệp sẽ được gửi thành công, vẫn còn khả năng xảy ra là một hoặc nhiều tướng có thể chọn (vì bất kỳ lý do gì) thực hiện hành động gây hại và gửi đi một thông điệp sai để gây nhiễu tới các tướng khác, dẫn đến một thất bại hoàn toàn.

Nếu chúng ta áp dụng bài toán song đề vào trường hợp có sự xuất hiện của blockchain, mỗi tướng sẽ đại diện cho một nút mạng và các nút cần đạt được sự đồng thuận về trạng thái hiện tại của hệ thống. Nói cách khác, phần lớn những người tham gia trong một mạng lưới phân tán phải đồng ý và thực hiện cùng một hành động để tránh một thất bại hoàn toàn.

Vì vậy, cách duy nhất để đạt được sự đồng thuận trong các loại hệ thống phân tán này là có sự đồng thuận của ít nhất ⅔ hoặc của nhiều hơn các nút mạng trung thực và đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là nếu phần lớn nút trong mạng quyết định thực hiện hành động gây hại, hệ thống sẽ dễ bị lỗi và bị tấn công (ví dụ như tấn công 51%).

Hệ thống chịu lỗi Byzantine (BFT)

Tóm tắt ngắn gọn, Hệ thống chịu lỗi Byzantine (BFT) là hệ thống có thể giải quyết được vấn đề của bài toán các vị tướng quân Byzantine. Điều này có nghĩa là hệ thống BFT có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi một số nút bị lỗi hoặc thực hiện hành động gây hại.

Có nhiều giải pháp khả thi cho vấn đề của Bài toán các vị tướng Byzantine, do đó, có nhiều cách để xây dựng một hệ thống BFT. Tương tự như vậy, có nhiều cách khác nhau để một blockchain đạt được hệ thống chịu lỗi Byzantine và điều mà chúng ta có ở đây chính là các thuật toán đồng thuận.

Các thuật toán đồng thuận Blockchain

Chúng ta có thể định nghĩa một thuật toán đồng thuận là một cơ chế mà qua đó một mạng blockchain đạt được sự đồng thuận. Các thuật toán phổ biến nhất là Proof of Work (PoW) và Proof of Stake (PoS). Hãy lấy trường hợp Bitcoin làm ví dụ.

Trong khi giao thức Bitcoin quy định các quy tắc chính của hệ thống, thuật toán đồng thuận PoW sẽ quy định cách thức các quy tắc này sẽ được tuân theo để đạt được sự đồng thuận (ví dụ, trong quá trình xác minh và xác nhận giao dịch).

Mặc dù khái niệm Proof of Work đã có từ lâu trước khi sự ra đời của các đồng tiền điện tử, Satoshi Nakamoto đã phát triển nó thành một thuật toán cho phép tạo ra Bitcoin như là một hệ thống BFT.

Lưu ý rằng thuật toán PoW không đảm bảo 100% chịu lỗi Byzantine, nhưng nhờ vào quá trình đào tốn kém chi phí và các kỹ thuật mã hóa đằng sau, PoW đã chứng tỏ là một trong những thuật toán triển khai an toàn và đáng tin cậy nhất cho các mạng blockchain. Theo nghĩa đó, thuật toán đồng thuận Proof of Work, được thiết kế bởi Satoshi Nakamoto, được coi là một trong những giải pháp thiên tài nhất cho vấn đề lỗi Byzantine.

Thuật toán đồng thuận

Thuật toán đồng thuận có thể được định nghĩa là một cơ chế mà qua đó một mạng blockchain đạt được sự đồng thuận. Các blockchain công cộng (phi tập trung) được xây dựng như là các hệ thống phân tán. Vì không lệ thuộc vào một cơ quan trung ương nên các nút phân tán cần phải đồng thuận về tính hợp lệ của các giao dịch và đây là lúc để các thuật toán đồng thuận thể hiện vai trò. Chúng đảm bảo rằng các quy tắc giao thức đang được tuân theo và đảm bảo rằng tất cả các giao dịch diễn ra một cách đáng tin cậy, nhờ vậy đảm bảo các đồng coin chỉ có thể được chi tiêu một lần trong giao dịch.

Trước khi chúng ta đi sâu vào các loại thuật toán đồng thuận khác nhau, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa thuật toán và giao thức.

consensus algorithms the root of blockchain technology 1
Có rất nhiều thuật toán đồng thuận Blockchain , phổ biến vẫn là POW & POS

Thuật toán đồng thuận và Giao thức

Thuật ngữ thuật toán và giao thức thường được sử dụng có thể thay thế cho nhau, nhưng chúng không giống nhau. Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể định nghĩa một giao thức như là các quy tắc chính của một blockchain và thuật toán là cơ chế mà qua đó các quy tắc này sẽ được tuân theo.

Bên cạnh việc được sử dụng rộng rãi trên các hệ thống tài chính, công nghệ blockchain có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực kinh doanh và có thể phù hợp với các trường hợp sử dụng khác nhau. Nhưng trong bất kể ngữ cảnh nào, một mạng blockchain sẽ được xây dựng trên một giao thức giúp định ra cách hệ thống được yêu cầu làm việc, vì vậy tất cả các phần khác nhau của hệ thống và tất cả những đối tượng tham gia vào mạng sẽ cần phải tuân theo các quy tắc của giao thức.

Trong khi giao thức định ra các quy tắc, thuật toán cho hệ thống biết các bước cần thực hiện để tuân thủ các quy tắc này và để tạo ra kết quả mong muốn. Ví dụ, thuật toán đồng thuận của một blockchain quyết định tính hợp lệ của các giao dịch và các khối. Vì vậy, Bitcoin và Ethereum là các giao thức trong khi Proof of Work và Proof of Stake là các thuật toán đồng thuận của chúng.

Để minh họa thêm, hãy xem xét giao thức Bitcoin định ra cách các nút tương tác, cách dữ liệu được truyền giữa chúng và các yêu cầu cho việc xác thực khối thành công. Mặt khác, thuật toán đồng thuận có trách nhiệm xác minh số dư và chữ ký, xác nhận giao dịch, và thực hiện xác nhận khối. Tất cả những điều này phụ thuộc vào sự đồng thuận của mạng.

Các loại thuật toán đồng thuận

Có một số loại thuật toán đồng thuận. Các thuật toán được triển khai phổ biến nhất là PoW và PoS. Mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng khi cố gắng cân bằng giữa tính bảo mật với chức năng và khả năng mở rộng.

cc2

Bằng chứng công việc (PoW)

PoW là thuật toán đồng thuận đầu tiên được tạo ra. Nó được sử dụng trên Bitcoin và nhiều đồng tiền điện tử khác. Thuật toán Proof of Work là một phần thiết yếu của quá trình đào coin.

Đào coin dùng PoW liên quan đến nhiều nỗ lực băm, vì vậy khả năng tính toán càng lớn có nghĩa là thực hiện được nhiều phép thử hơn trên mỗi giây. Nói cách khác, thợ đào có tỷ lệ băm cao có cơ hội tốt hơn để tìm một lời giải hợp lệ cho khối tiếp theo (aka. hàm băm khối). Thuật toán đồng thuận PoW đảm bảo rằng các thợ mỏ chỉ có thể xác nhận một khối giao dịch mới và thêm nó vào blockchain nếu các nút phân tán của mạng đạt được sự đồng thuận và đồng ý rằng hàm băm khối được đưa ra bởi thợ mỏ là một bằng chứng công việc hợp lệ.

consensus algorithms the root of blockchain technology 3

Bằng chứng công việc là thuật toán Blockchain đầu tiên được giới thiệu trong mạng blockchain. Nhiều Công nghệ blockchain sử dụng mô hình đồng thuận Blockchain này để xác nhận tất cả các giao dịch của họ và tạo ra các khối có liên quan đến chuỗi mạng.

Hệ thống sổ cái phân quyền thu thập tất cả các thông tin liên quan đến các khối. Tuy nhiên, người ta cần phải quan tâm đặc biệt đến tất cả các khối giao dịch.

Trách nhiệm này thuộc về tất cả các nút riêng lẻ được gọi là thợ đào và quá trình họ sử dụng để duy trì nó được gọi là khai thác. Nguyên tắc trung tâm của công nghệ này là giải quyết các vấn đề toán học phức tạp và dễ dàng đưa ra lời giải.

Bạn có thể đang nghĩ vấn đề toán học là gì?

Bắt đầu những vấn đề toán học này đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tính toán. Ví dụ như Hàm băm hoặc biết cách tìm ra đầu ra mà không cần đầu vào. Một cái khác là thừa số hóa số nguyên và nó cũng bao gồm các câu đố về chuyến tham quan.

Điều này xảy ra khi máy chủ có cảm giác như bị tấn công DDoS và để tìm ra nó, hệ thống đồng thuận đòi hỏi rất nhiều tính toán. Đó là nơi những người khai thác có ích. Câu trả lời cho toàn bộ vấn đề với phương trình toán học được gọi là hàm băm.

Tuy nhiên bằng chứng công việc có những hạn chế nhất định. Mạng dường như phát triển rất nhiều, và với điều này, nó cần rất nhiều sức mạnh tính toán. Quá trình này đang làm tăng độ nhạy tổng thể của hệ thống.

Tại sao hệ thống lại trở nên nhạy cảm như vậy?

Chuỗi đồng thuận blockchain chủ yếu dựa vào dữ liệu và thông tin chính xác. Tuy nhiên, tốc độ của hệ thống thiếu rất nhiều. Nếu một vấn đề trở nên quá phức tạp, sẽ mất rất nhiều thời gian để tạo ra một khối.

Giao dịch bị trì hoãn và quy trình công việc tổng thể tạm dừng. Nếu vấn đề tạo khối không thể được giải quyết trong một thời gian cụ thể thì việc tạo khối sẽ trở thành một điều kỳ diệu.

Tuy nhiên, nếu vấn đề trở nên quá dễ dàng đối với hệ thống, thì nó sẽ dễ bị tấn công DDoS. Ngoài ra, giải pháp cần được kiểm tra thêm một cách chính xác vì không phải tất cả các nút đều có thể kiểm tra các lỗi có thể xảy ra.

Nếu họ có thể thì mạng sẽ thiếu tính năng quan trọng nhất – tính minh bạch.

Bằng chứng công việc được triển khai như thế nào trên mạng chuỗi khối?

Trước hết, các thợ đào sẽ giải quyết tất cả các câu đố và sau đó các khối mới sẽ được tạo và xác nhận các giao dịch sau đó. Không thể nói một câu đố có thể phức tạp đến mức nào.

Nó phụ thuộc nhiều vào số lượng người dùng tối đa, công suất hiện tại tối thiểu và tải tổng thể của mạng.

Các khối mới đi kèm với Hàm băm và mỗi khối trong số chúng chứa hàm băm của khối trước đó. Bằng cách này, mạng thêm một lớp bảo vệ bổ sung và ngăn chặn bất kỳ loại vi phạm nào. Sau khi người khai thác giải được câu đố, một khối mới sẽ được tạo và giao dịch được xác nhận.

Trường hợp chính xác là bằng chứng đồng thuận công việc Thuật toán Blockchain được sử dụng?

Phổ biến nhất là bitcoin. Bitcoin đã giới thiệu loại blockchain thuật toán đồng thuận này trước bất kỳ loại tiền điện tử nào khác. Các mô hình đồng thuận Blockchain cho phép bất kỳ loại thay đổi nào về độ phức tạp của câu đố, dựa trên sức mạnh tổng thể của mạng.

Mất khoảng 10 phút để tạo một khối mới. Ví dụ về đồng thuận tiền điện tử khác như Litecoin cũng cung cấp hệ thống tương tự.

Một người dùng thuật toán blockchain khác, Ethereum, đã sử dụng bằng chứng công việc trong gần 3-4 dự án lớn trên nền tảng này. Tuy nhiên, Ethereum đã chuyển sang Bằng chứng cổ phần.

Tại sao công nghệ Blockchain lại sử dụng bằng chứng công việc ngay từ đầu?

Bạn phải tự hỏi tại sao các công nghệ blockchain khác nhau lại sử dụng bằng chứng công việc để bắt đầu.

Đó là bởi vì PoW cung cấp khả năng bảo vệ DDoS và giảm tỷ lệ khai thác tổng thể. Các thuật toán blockchain này mang lại nhiều khó khăn cho các tin tặc. Hệ thống đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán và nỗ lực.

Đây là lý do tại sao tin tặc có thể xâm nhập vào các mô hình đồng thuận của Blockchain, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian và phức tạp, điều này sẽ khiến chi phí quá cao.

Mặt khác, không có thợ đào nào có thể quyết định trên toàn bộ mạng lưới vì việc đưa ra quyết định không phụ thuộc vào số tiền. Nó phụ thuộc vào mức độ tính toán mà bạn có để hình thành các khối mới.

Các vấn đề chính với thuật toán đồng thuận bằng chứng công việc là gì?

Không phải tất cả các thuật toán Đồng thuận đều hoàn hảo; Bằng chứng công việc cũng không khác. Nó có rất nhiều đặc quyền, nhưng nó cũng đi kèm với rất nhiều sai sót. Hãy xem những sai sót chính của hệ thống là gì.

  • Tiêu thụ năng lượng lớn hơn

Mạng lưới chuỗi khối chứa hàng triệu triệu vi mạch được thiết kế băm liên tục. Quá trình này cần rất nhiều nước trái cây.

Bitcoin hiện cung cấp 20 tỷ băm mỗi giây. Các thợ đào trên mạng sử dụng một số vi mạch được thiết kế đặc biệt để băm. Quy trình này cho phép mạng thêm một lớp bảo vệ khỏi sự tấn công của botnet.

Mức độ bảo mật của mạng blockchain dựa trên bằng chứng công việc đòi hỏi rất nhiều năng lượng và đòi hỏi nhiều năng lượng. Việc tiêu thụ nhiều hơn đang trở thành một vấn đề trong một thế giới mà chúng ta đang cạn kiệt năng lượng – những người khai thác trên hệ thống phải đối mặt với một khoản chi phí lớn do tiêu thụ điện.

Giải pháp tốt nhất cho vấn đề này sẽ là một nguồn năng lượng rẻ.

  • Tập trung hóa các thợ đào

Với vấn đề năng lượng, bằng chứng công việc sẽ hướng tới các giải pháp điện rẻ hơn. Tuy nhiên, vấn đề chính sẽ là nếu một nhà sản xuất máy khai thác bitcoin tăng giá. Trong một thời gian nhất định, nhà sản xuất có thể trở nên ngốn điện hơn và cố gắng tạo ra các quy tắc mới trong hệ thống khai thác.

Tình trạng này sẽ dẫn đến sự tập trung trong mạng lưới phi tập trung. Đó là lý do tại sao đó là một vấn đề lớn khác mà các thuật toán Blockchain này đang gặp phải.

Còn về cuộc tấn công 51% phần trăm?

Hãy để tôi làm rõ cuộc tấn công 51% thực sự có ý nghĩa gì. Cuộc tấn công này có nghĩa là có thể kiểm soát phần lớn người dùng và chiếm hầu hết sức mạnh khai thác. Trong trường hợp này, những kẻ tấn công sẽ có đủ sức mạnh để kiểm soát mọi thứ trong mạng.

Họ có thể ngăn người khác tạo khối mới. Những kẻ tấn công cũng có thể nhận được phần thưởng dựa trên chiến thuật của họ.

Hãy để tôi làm rõ điều đó với một ví dụ đồng thuận.

Hãy tưởng tượng một tình huống Alice gửi cho Bob một số tiền điện tử thông qua mạng blockchain. Tuy nhiên, Alice có liên quan đến vụ tấn công, còn Bob thì không. Giao dịch diễn ra, nhưng những kẻ tấn công không cho phép chuyển bất kỳ số tiền nào bằng cách bắt đầu một nhánh trong chuỗi.

Trong các trường hợp khác, các thợ đào sẽ tham gia vào một trong các chi nhánh. Họ sẽ có sức mạnh tính toán cao nhất được kết hợp trên các khối đó. Đó là lý do tại sao các khối khác có tuổi thọ ngắn hơn bị từ chối. Do đó, Bob sẽ không nhận được tiền.

Tuy nhiên, đây không phải là một giải pháp có lợi. Nó sẽ tiêu tốn rất nhiều công suất khai thác và sau khi sự cố được phơi bày, người dùng sẽ bắt đầu rời khỏi mạng và cuối cùng, chi phí giao dịch sẽ giảm xuống.

3 14 2021 12 59 08 PM

Bằng chứng cổ phần (PoS)

Thuật toán đồng thuận PoS được phát triển vào năm 2011 như là một giải pháp thay thế cho PoW. Mặc dù PoS và PoW có các mục tiêu giống nhau, chúng có một số khác biệt và đặc thù cơ bản, đặc biệt là trong quá trình xác nhận khối mới.

Nói tóm gọn, thuật toán đồng thuận Proof of Stake thay thế PoW bằng một cơ chế mà trong đó các khối được xác nhận theo tỷ lệ cổ phần của những người tham gia. Trình xác nhận hợp lệ của mỗi khối (cũng được gọi là thợ đúc tiền) được xác định bằng tỉ lệ cổ phần của đồng tiền điện tử chứ không phải bằng lượng công suất tính toán được phân bổ. Mỗi hệ thống PoS có thể thực hiện thuật toán theo nhiều cách khác nhau, nhưng nói chung, blockchain được bảo đảm bằng một quá trình bầu chọn giả ngẫu nhiên dựa trên việc xem xét tài sản của nút và độ tuổi của coin (thời gian các đồng coin được khóa hoặc đặt cọc) – cùng với một hệ số ngẫu nhiên.

Blockchain Ethereum hiện đang dựa trên thuật toán PoW nhưng sẽ chuyển đổi sang PoS nhờ giao thức Casper sẽ được phát hành nhằm tăng khả năng mở rộng của mạng.

consensus algorithms the root of blockchain technology 4

Bằng chứng cổ phần là một chuỗi khối thuật toán đồng thuận giải quyết những nhược điểm chính của thuật toán bằng chứng công việc. Trong cái này, mọi khối đều được xác thực trước khi mạng thêm khối khác vào sổ cái blockchain. Có một chút Twist trong cái này. Người khai thác có thể tham gia quá trình khai thác bằng cách sử dụng tiền của họ để đặt cược.

Bằng chứng cổ phần là một loại khái niệm mới, nơi mọi cá nhân có thể khai thác hoặc thậm chí xác nhận các khối mới chỉ dựa trên việc sở hữu đồng xu của họ. Vì vậy, trong trường hợp này, bạn càng có nhiều tiền thì cơ hội của bạn càng cao.

Làm thế nào nó hoạt động?

Trong thuật toán đồng thuận này, trẻ vị thành niên được chọn trước đó.

Mặc dù quá trình này hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng không phải trẻ vị thành niên nào cũng có thể tham gia đặt cược. Tất cả các thợ đào của mạng đều được chọn ngẫu nhiên. Nếu bạn có một số lượng tiền cụ thể được lưu trữ trước đó trong ví của mình, thì bạn sẽ đủ điều kiện để trở thành một nút trên mạng.

Sau khi trở thành một nút, nếu bạn muốn đủ điều kiện để trở thành một người khai thác, bạn sẽ cần phải gửi một số tiền nhất định, sau đó sẽ có một hệ thống bỏ phiếu để chọn người xác nhận. Khi tất cả hoàn tất, các thợ đào sẽ đặt cược số tiền tối thiểu cần thiết cho việc đặt cược ví đặc biệt.

Quá trình này thực sự khá đơn giản. Các khối mới sẽ được tạo tương ứng với số lượng tiền dựa trên ví. Ví dụ: nếu bạn sở hữu 10% tổng số tiền, thì bạn có thể khai thác 10% khối mới.

Có nhiều công nghệ blockchain sử dụng nhiều thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần. Tuy nhiên, tất cả các thuật toán hoạt động giống nhau để khai thác các khối mới, mọi người khai thác sẽ nhận được phần thưởng khối cũng như một phần phí giao dịch.

Điều gì xảy ra trong bằng chứng của việc gộp cổ phần?

Có nhiều cách khác để tham gia xếp chồng. Nếu số tiền đặt cược quá cao, thì bạn có thể tham gia một nhóm và kiếm lợi nhuận thông qua đó. Bạn có thể làm điều đó theo hai cách.

Trước hết, bạn có thể cho người dùng khác mượn tiền xu của mình, người sẽ tham gia vào nhóm và sau đó chia sẻ lợi nhuận với bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải tìm một người đáng tin cậy để đặt cược với.

Một phương pháp khác là tham gia nhóm. Bằng cách này, mọi người tham gia vào nhóm cụ thể đó sẽ chia lợi nhuận dựa trên số tiền đặt cược.

Bằng chứng cổ phần: Lợi ích là gì?

Trước hết, loại thuật toán đồng thuận này không yêu cầu bất kỳ lượng sao lưu phần cứng nặng nào. Bạn chỉ cần một hệ thống máy tính đủ chức năng và kết nối internet ổn định. Bất kỳ người nào có đủ tiền trên mạng cũng sẽ có thể xác thực giao dịch.

Nếu một người đầu tư vào mạng, nó sẽ không mất giá theo thời gian như các khoản đầu tư khác. Điều duy nhất sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận là biến động giá cả. Thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần blockchain tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với bằng chứng công việc. Nó thậm chí không cần tiêu thụ quá nhiều điện năng.

Nó cũng làm giảm nguy cơ bị tấn công 51%.

Mặc dù bằng chứng cổ phần có vẻ khá sinh lợi hơn bằng chứng công việc, nhưng vẫn có một nhược điểm đáng kể. Hạn chế chính của hệ thống là không thể phân quyền hoàn toàn.

Điều này đơn giản là vì chỉ một số ít các nút tham gia vào việc đặt cược trên mạng. Những cá nhân có nhiều tiền nhất cuối cùng sẽ kiểm soát hầu hết hệ thống.

Tại sao các thuật toán đồng thuận có ý nghĩa quan trọng đối với tiền điện tử?

Như đã đề cập trước đây, các thuật toán đồng thuận là rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của mạng tiền điện tử. Chúng cung cấp phương tiện để các nút phân tán đạt được sự đồng thuận về phiên bản đúng của blockchain. Việc đồng thuận với trạng thái blockchain hiện tại là điều cần thiết cho một hệ thống kinh tế kỹ thuật số hoạt động đúng.

Thuật toán đồng thuận Proof of Work được coi là một trong những lời giải tốt nhất cho Bài toán các vị tướng Byzantine. Nó cho phép tạo ra Bitcoin như một hệ thống chịu lỗi Byzantine. Điều này có nghĩa rằng blockchain Bitcoin có khả năng chống lại các cuộc tấn công, chẳng hạn như tấn công 51% (hoặc tấn công nhờ vào chiếm đa số). Khả năng này có được không chỉ nhờ vào tính phi tập trung của mạng mà còn nhờ vào thuật toán PoW. Chi phí cao liên quan đến quá trình đào khiến cho các thợ đào sẽ không đầu tư nguồn lực của họ để phá vỡ mạng lưới.

This page is Amazing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top