loader
ahoa2

Phạm Quang Hòa

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : CỐ VẤN KINH DOANH , KIÊM GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH MGC  BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ – MASTER INVEST FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Mr.Phạm Quang Hòa : Chuyên gia có hơn 15 năm […]

manh2

Ryan Trương

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH MGC VIỆT NAM  CO – FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Lĩnh Vực Hoạt Động: Đầu Tư, Thương Mại, Dịch Vụ, Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật, Sự Kiện , Đào Tạo, Kinh Doanh Thời […]

longcg3

Long Thiên

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : FOUNDER : CG GROUP & BQ ACADEMY BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ – MASTER INVEST CO – FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Mr.Long Thiên : Cử nhân – Đại Học Quốc Tế HIU Việt Nam, trải qua chương trình MBA tại Singapore & […]

an2

Adam Nguyễn

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : PHÓ GĐ : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LAND CAPITAL BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ –  MASTER INVEST CO – FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Mr. Adam Nguyễn : Cử nhân kinh tế – Học viện đầu tư Master Invest, chuyên gia đầu […]

long2

Long Nguyễn

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : GIÁM ĐỐC : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LAND CAPITAL BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ – MASTER INVEST CO – FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Mr. Long Nguyễn : Chuyên gia đầu tư Bất Động Sản , ban chuyên gia – Học viện đầu […]

duy2

Hoàng Duy Vũ

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ – MASTER INVEST CO – FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Mr. Hoàng Duy Vũ : Cử nhân kinh tế – Học viện đầu tư Master Invest, chuyên gia đầu tư Bất Động Sản.  Có hơn 10 trong lĩnh […]

Scroll to top