loader
1566388286 12 img 4706 1339 1566388287 width560height292

Phong Thủy Là Gì ?

Các Nội Dung Chính Phong Thủy Là Gì ? Phong thủy nguyên là một khoa  học của người Trung Hoa, ra đời từ khoảng 4000 năm trước. Là một học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của địa lý, hướng gió, hướng khí và mạch nước đến hoạ phúc và đời sống của con người.  Phong thủy thuở họ còn sống dọc hai […]

dichly

Dịch Lý Là Gì ?

Các Nội Dung Chính ĐỊNH NGHĨA DỊCH LÝ – LÝ DỊCH Dịch Lý – Lý Dịch : Tiền Nhân có câu nói về Dịch: “Dịch, biến dịch dã ; Biến dịch, bất dịch dã” Dịch: là thay đổi, biến đổi, biến hóa…. Bất: là chẳng, là không. Bất dịch: là không đổi, không thay đổi. Dịch là biến dịch; […]

Scroll to top