loader
dichly

Các Nội Dung Chính

ĐỊNH NGHĨA DỊCH LÝ – LÝ DỊCH

Dịch Lý – Lý Dịch :

☯ Tiền Nhân có câu nói về Dịch: “Dịch, biến dịch dã ; Biến dịch, bất dịch dã”

 • Dịch: là thay đổi, biến đổi, biến hóa….
 • Bất: là chẳng, là không.
 • Bất dịch: là không đổi, không thay đổi.
 • Dịch là biến dịch; biến dịch thì bất dịch.
 • Dịch có nghĩa là biến dịch; lẽ biến dịch này thì bất dịch.
 • Cái gì mang tính chất biến đổi thì gọi là tương đối. (cùng nhau đối, có 2).
 • Cái gì bất di, bất dịch gọi là tuyệt đối. (tuyệt: dứt, hết, có một không hai).
 • Vậy Biến dịch là tương đối, bất dịch là tuyệt đối.
 • Lý biến dịch là tuyệt đối.
 • Tương đối là tuyệt đối; Tuyệt đối là tương đối
 • Dịch là bất dịch; bất dịch là dịch.

☯ Lý Dịch:

 • Lý là lý lẽ, lý luật. Dịch là biến đổi.
 • Lý Dịch là Lý lẽ nói về sự biến đổi của Vạn Hữu.

☯ Dịch Lý:

 • Dịch là biến đổi. Lý là Chân Lý, là lý thật ở mọi thời gian, không gian. Dịch Lý là sự biến đổi có ở mọi thời gian mọi không gian là chân lý nên:
 • Dịch là chân lý.
 • Là một Chân Lý đúng ở muôn đời muôn nơi.
0 2 120fhfh

Thuyết Âm Dương

☯ Vạn Hữu (mọi thứ từ vô hình đến hữu hình) đều đi trong cái Lý Dịch để biến đổi từ chỗ

 • Giống thành ra hơi hơi khác
 • Thành ra hơi khác
 • Thành ra khác
 • Thành ra quá khác
 • Thành ra quá quá khác (chứ không hoàn toàn khác)
 • Hoặc biến đổi theo chiều ngược lại từ chỗ
 • Khác thành ra hơi hơi giống
 • Thành ra hơi giống
 • Thành ra giống
 • Thành ra quá giống
 • Thành ra quá quá giống (chứ không thể hoàn toàn giống)

=> Tiền Nhân gọi là: 

LÝ ĐỒNG NHI DỊ – DỊ NHI ĐỒNG

Lý giống mà khác- khác mà giống

LÝ ĐỒNG DỊ – DỊ ĐỒNG.

☯ Vậy từ chỗ Biến Dịch để từ giống thành ra khác, để từ khác thành ra giống.

Trong trời đất luôn Biến Dịch từ:

 • Đồng sang Dị rồi từ Dị sang Đồng. Đất biến thành viên gạch – gạch thành đất.
 • Từ một thành ra hai rồi từ hai thành ra một. Một câu nói thành ra hai ý – Từ hai người trở thành một tập thể.
 • Từ một mà có hai rồi từ hai mà có một. Một trí thông minh có hai sự lợi và hại –Từ hai người mà có một cha.
 • Từ một là hai rồi từ hai là một. Mình với ta tuy hai là một – Ta với mình tuy một mà hai.

☯ Người xưa đặt tên chung cho hai sự lý Đồng và Dị; Giống và Khác đó là Âm và Dương, rồi gọi là LÝ ÂM DƯƠNG

Y nghia cua dich ly chiem doan it nguoi biet den

Ứng Dụng Vào Các Lĩnh Vực Trong Cuộc Sống

☯ Tiền Nhân có câu: “Đồng lấy Dị mà luận – Dị lấy đồng mà quy”

1. “Đồng lấy Dị mà luận”

Trong Tướng Học có câu:

 • “Nhất thanh phá cửu trọc – Nhất trọc phá cửu thanh”
 • “Thanh trung hữu trọc – Trọc trung hữu thanh”
 • “Dị tướng”
 • “Ẩn tướng”
 • “Tâm tướng”: “Tướng tùy tâm sinh-Tướng tùy tâm diệt”

Trong tâm lý con người:

 • Trong đời sống hằng ngày của con người khi có những biểu lộ khác thường là cái cần để luận…
 • Khi đánh giá phẩm chất của con người thì nhằm chỗ khác lạ nổi trội hơn mà luận…
 • Bỗng nhiên trong lòng “bất yên” cũng là vấn đề để luận.
 • Điểm đặc biệt của tâm lý.

Trong hiện tượng tự nhiên: Những hiện tượng bất thường khác thường là điểm dị để luận.

2. “Dị lấy Đồng mà quy”

 • Khi một cá thể ở xa quê hương (dị) thì có xu hướng đến cộng đồng (đồng).​
 • Để bầu một tổng thống (dị) thì phải lấy tập thể (đồng) mà quy.​
 • Một tập thể mà có nhiều người lạ (dị) thì tìm chỗ giống nhau (đồng) để trao đổi làm việc.

 

☯ Định Nghĩa ngắn gọn về Âm Dương:

Âm và Dương là 2 danh từ chung đại diện cho 2 sự lý (sự lý: cái mà mình đang lý luận đến nó) mà khi so sách lại thì có điểm giống và khác nhau.

Một sự lý bất kỳ nào đều có 2 mặt âm dương giống và khác nhau.

Với định nghĩa này thì mọi thứ từ Vô Hình đến Hữu Hình trong Trời Đất đều là Âm Dương với nhau hết.

☯ Các Cặp Âm Dương rõ nét, luôn có nhau cùng lúc:

 • Âm nào Dương nấy – Âm Dương đối đãi. Ví dụ: – Kỳ phùng địch thủ – Nồi nào úp vung đó – Rau nào sâu nấy – Nhân nào quả nấy – Mâu với thuẫn – Chấp với Phá chấp
 • Cung – Cầu gọi là Âm Dương cung cầu.​
 • Thời gian – không gian (Thời – điểm), Cương – Nhu (Mạnh – Yếu).​
 • Trước – Sau; Động – Tĩnh; Chân – Giả; Quân tử – Tiểu nhân.
 • Chiến tranh – hòa bình; Thiện – ác; Nguyên tắc – bất nguyên tắc.​
 • Giàu – nghèo; Trên – dưới; Trong – ngoài; Vua – tôi; Chủ – tớ; Vợ – chồng.​
 • Cha – con; Hiểu – Biết; Lợi – hại; Trung thành – phản bội.​
 • Hạnh phúc – đau khổ; Ẩn – Hiện; Tiêu – Trưởng.

 

This page is Amazing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top