loader
ahoa2

Phạm Quang Hòa

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : CỐ VẤN KINH DOANH , KIÊM GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH MGC  BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ – MASTER INVEST FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Mr.Phạm Quang Hòa : Chuyên gia có hơn 15 năm […]

manh2

Ryan Trương

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH MGC VIỆT NAM  CO – FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Lĩnh Vực Hoạt Động: Đầu Tư, Thương Mại, Dịch Vụ, Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật, Sự Kiện , Đào Tạo, Kinh Doanh Thời […]

longcg3

Long Thiên

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : FOUNDER : CG GROUP & BQ ACADEMY BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ – MASTER INVEST CO – FOUNDER : ONE GROUP CAPITAL Mr.Long Thiên : Cử nhân – Đại Học Quốc Tế HIU Việt Nam, trải qua chương trình MBA tại Singapore & […]

Mr Boss

James Reagan

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : CEO : GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH OGC PHỤ TRÁCH QUỐC TẾ : ONE GROUP CAPITAL CỐ VẤN CAO CẤP : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ –  MASTER INVEST Mr. James Reagan : Chuyên Gia Tài Chính , Blockchain , trí tuệ nhân tạo AI. Cố vấn cao […]

msogc1

Susan Habib

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : CFO : GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH OGC BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ – MASTER INVEST Ms. Susan Habib : Chuyên gia quản trị tài chính , ban chuyên gia – Học viện đầu tư Master Invest. Có hơn 13 trong lĩnh vực tư Bất […]

mr clist

Cliffs Wang

Đơn Vị Công Tác & Chuyên Môn Chính : CMO : GIÁM ĐỐC MARKETING OGC BAN CHUYÊN GIA : HỌC VIỆN ĐẦU TƯ – MASTER INVEST Mr. Cliffs Wang : Cử nhân kinh tế – Học viện đầu tư Master Invest, chuyên gia đầu tư Bất Động Sản.  Có hơn 10 trong lĩnh vực marketing […]

Scroll to top